ASKERİ HASTANE ÇALIŞANLARI, SAĞLIK HİZMET KOLUNA ÜYE OLACAK
04 Kasım 2015, Çarşamba

Danıştay 10. Dairesi, Sağlık-Sen’in başvurusu üzerine; 8 Ekim 2015 tarihli kararıyla, Ocak ayında verdiği, Genelkurmay Başkanlığı’na bağlı hastanelerde çalışan personelin büro hizmet koluna üye olmasına yönelik yönetmeliğin yürütmesinin durdurulması kararının arkasında durdu ve bu yöndeki kararını tekrarladı.

 

Sağlık-Sen ilk olarak 18 Kasım 2014 tarihinde, Genelkurmay Başkanlığı’na bağlı bütün sağlık kuruluşlarında görev yapan personelin büro hizmet kolu yerine sağlık ve sosyal hizmet koluna üye olması gerektiğini belirterek, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın hizmet kollarını belirleyen 31.07.2013 tarih ve 28724 Sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan yönetmeliğin ilgili maddesinin iptali için Danıştay’da dava açmıştı. Davaya bakan 10. Daire, 08.12.2014 tarihinde ilgili yönetmelik hükümlerinin yürütmesini durdurmuştu. Davalı tarafların itirazı üzerine, Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, konuyla ilgili olarak Maliye Bakanlığı ile Başbakanlık’tan görüş alınmasını istemişti. Bu görüşlerin alınmasından sonra dosyayı tekrar değerlendiren 10. Daire, 08 Ekim 2015 tarihinde, 2014 yılındaki kararının arkasında durdu ve askeri sağlık kurumlarında çalışan personelin büro hizmet kolu yerine sağlık ve sosyal hizmet koluna üye olmasının yolunu açan kararı verdi. 

 

GATA’da görev yapan bir çalışanın, Sağlık-Sen’e üye olmak üzere kuruma verdiği üyelik formu da, hizmet kolunun sağlık yerine büro olduğu gerekçesiyle kabul edilmemişti. Sağlık-Sen bu konuyu da beraberinde yargıya taşımış ve Danıştay 10. Daire, görev yapılan kurumun, ilgili kanuna göre kabul edip etmeme tasarrufu olmadığını, aksi yönde kanaati varsa, bunu formu kabul etmeyerek değil, İş Mahkemesi’ne dava açarak uygulaması gerektiğini ifade ederek, yürütmeyi durdurma kararı verdi.

 

  • PAYLAŞ :
  • memursen logo
  • sagliksen logo
  • sağlık bakanlığı logo
  • aileve sosyasl politikalar bakanlığı logo
  • calışma ve sosyal güvenlik bakanlığı logo