Memiş: Aile Hekimlerine Nöbet Israrından Vazgeçin
21 Ocak 2016, Perşembe

Genel Başkanımız Metin Memiş, aile hekimlerine getirilen nöbet ısrarından vazgeçilmesini, aile hekimliği sisteminin yeniden düzenlenmesi gerektiğini söyledi.

Genel Başkanımız Metin Memiş ve yönetim kurulu üyelerimiz, Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkan Yardımcısı Dr. Savaş Başar Kartal’ı ziyaret etti. Ziyarette taleplerimizi aktaran Genel Başkanımız Memiş, aile hekimliği sisteminin, aile hekimlerinin de içinde yer aldığı bir çalışma ile yeniden düzenlenmesi gerektiğini söyledi.

Birinci basamak sağlık hizmeti olan aile hekimliğinin ruhuna uygun olarak çalışması gerektiğini belirten Genel Başkanımız Memiş, “Önleyici sağlık hizmeti ile önemli bir misyonu bulunan aile hekimlerimiz nöbet uygulaması ve buna bağlı olarak ceza puanı ile sistemden soğutulmaktadır. Bu ısrardan vazgeçilmelidir. Ayrıca, aile hekimliği sistemi, eksikleri de gözden geçirilerek, konunun bütün taraflarının içinde yer alacağı platformda yeniden düzenlenmelidir” şeklinde konuştu.

DÖNER SERMAYEDEN KESİLEN VERGİLER İADE EDİLSİN, YENİ KESİNTİ YAPILMASIN

Genel Başkanımız Memiş ayrıca, döner sermayeden gelir vergisi kesilmesini sağlayan hükümlere yönelik, açtığımız dava sonucu Danıştay 4. Dairesi’nin yürütmeyi durdurma kararı verdiğini hatırlatarak, kararın verildiği tarihten itibaren, kararın kapsadığı il sağlık müdürlüğü ve halk sağlığı müdürlüğüne bağlı çalışanların döner sermayelerinden gelir vergisi kesilmemesi için gerekli çalışmaların yapılmasını da istedi.


 

Genel Başkanımız Metin Memiş, sağlık çalışanlarının döner sermayelerinden gelir vergisi alınmasının adaletsizliğine yıllardır dikkat çekmelerine karşın, idarenin bu konuda sağlık çalışanlarını mağdur ettiğini belirterek, “Diğer kamu kurumlarında görev yapanların ek ödemelerinden gelir vergisi kesilmemekte. Sağlık çalışanlarının döner sermayesinden hem gelir vergisi alınıyor, hem de emekliliğe yansıtılmayarak ayrı bir mağduriyete yol açılıyor. Bunun için biz de Sağlık-Sen olarak, döner sermayeden gelir vergisi kesilmemesini yargıya taşıdık. Yargı talebimizi haklı bularak, döner sermayeden gelir vergisi alınmasını sağlayan yönetmeliğin ilgili maddelerinin yürütmesini durdurdu. Bu kararın verildiği tarihten itibaren, kararın kapsadığı il sağlık müdürlüğü il halk sağlığı müdürlüğüne bağlı çalışanların döner sermayelerinden gelir vergisi kesilmemesi gerekmektedir” şeklinde konuştu.

Memiş ayrıca, aile hekimlerinin asgari ücretten çalıştırdığı personele yapılan ödemelerde, asgari ücretin artırılmasından kaynaklı devlet katkısından aile hekimlerinin de faylanabileceğinin aile hekimlerine duyurulmasını talep etti.

Genel Başkanımız Memiş ayrıca, yönetmeliğin yayınlandığı 2012 yılından bugüne kadar kesilen gelir vergilerinin de çalışanlara iadesinin yapılması gerektiğini kaydetti.

Ziyarette Genel Başkanımız Metin Memiş’in yanı sıra, Genel Başkan Vekilimiz Semih Durmuş ile Genel Başkan Yardımcılarımız Kemal Çırak, Himmet Bayar, İdris Baykan, Mustafa Örnek ve Abdülaziz Aslan da yer aldı.

  • PAYLAŞ :
  • memursen logo
  • sagliksen logo
  • sağlık bakanlığı logo
  • aileve sosyasl politikalar bakanlığı logo
  • calışma ve sosyal güvenlik bakanlığı logo